Հաշվարկի օրինակը

Միջին օրական եկամուտը 1 սկուտերից կազմում է 8 .000 դրամ

Մեկ Օր Մեկ ամիս 9 Ամիս
Սկուտեր 8.000 240.000 2.160.000
Մարկետինգաին եկամուտ 15.000 135.000
Եկամուտ 
Գեներացրած գումարից հետո (~15%)
6.800 209.000 1.975.000
Թիմաին ծախսեր, սպասարկոմ - - -
Գումարն հետ է վերականգնվում
ROI
2.5 ամսում
Skip to content